Půjčovna nářadí Jiří LANG Starovice 340 69301 IČ 45626448 DIČ CZ6205240800 je správcem osobních údajů pro následující účely:

  • Vedení adres zákazníků z důvodu zapůjčení nářadí či stroje
  • Vytvoření dokladu o zaplacení půjčovného

Správce zpracovává tyto údaje poskytnuté při vypisování půjčovní smlouvy:

  • Jméno a příjmení, případně název firmy
  • Adresní údaje, IČ, DIČ
  • Telefonní čísla
  • E-mailové adresy

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem řádné identifikace a vystavením daňového dokladu.

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Telefonní číslo a adresu je nutno zpracovat pro vypsání půjčovní smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst.1 písm. b)GDPR obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplívajících ze smlouvy, minimálně po dobu trvání smlouvy a dobu, kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

K Vaším osobním údajům bude mít přístup správce a účetní. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou.

Máte právo:

  • Požadovat přístup k Vaším osobním údajům.
  • Požadovat vymazání vašich osobních údajů.
  • Požadovat informaci jak jsou Vaše osobní údaje zpracovány.
  • Vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů.